צור קשר
צוואות וירושות >> צוואות וירושות

צוואות וירושות

צוואות וירושות

גישור בסכסוכי צוואות וירושות

מוות של אב או אם הוא אירוע מצער ועצוב אשר פוגע, לעיתים, גם ביציבות המשפחה. מעבר לצער הטבעי המלווה את מותו של אחד מהורי המשפחה, נלוות לאירוע גם אי נעימות ולעיתים מתיחות הנובעת מהצורך לקבל החלטות אודות חלוקת עזבונו של בן המשפחה הנפטר.

בעת פטירתו של אחד מהורי המשפחה ובהעדר צוואה, היורשים הראשונים בקרבתם הזכאים לרשת את הנפטר הם בן/בת הזוג של הנפטר וילדיהם. כך, במידה והמנוח הותיר בת זוג וילדים, בת הזוג תזכה למחצית מהעיזבון, וילדיו יתחלקו ביניהם בחלקים שווים במחצית השנייה.

במקרה כזה יש ותיווצר אי נעימות שהינה תוצאה של הפער הקיים בין האינטרסים השונים בתוך המשפחה,עניינים של צוואות וירושות: האינטרס של בן הזוג הנותר, להבטיח את זקנתו בכבוד בבית מגוריו, ואינטרסים נוגדים של הילדים השואפים לרוב לאפשר זאת לבן הזוג, אולם מפחדים מקיפוח זכויותיהם בעיזבון.

במקרה אחר, גם כאשר קיימות צוואות - יתכנו מחלוקות בין היורשים אודות אופן מימוש הצוואה ובמקרים אחרים על עצם תוקפה וכשירותה של הצוואות.

סכסוכי ירושות מטבעם הם סכסוכים מלאי יצרים. ברובם של הסכסוכים המשפחתיים הנקודה המובאת להכרעה היא רק קצה קרחון של מערכת רגשית מורכבת וטעונה הכוללת כעס, קנאה ועלבון. לעיתים המקור לאי ההסכמה הוא בכלל בזיכרונות ילדות עתיקים, או תחושת הפליה ואי שוויון בין האחים, וזאת בלי שהצדדים מבינים בעצמם את המניע להתנהגותם. אחים המסוכסכים סביב עיזבון הוריהם, סוחבים, בדרך כלל, מאחוריהם מטען רב הנסתר מהעין ושאינו בתחום שיקול הדעת של בית המשפט הנקרא להכריע במחלוקת המוסלמת שבין בני המשפחה.

המערכת המשפטית הפורמאלית 'מציעה' שלל דרכים לצדדים ניצים להקשות אחד על השני ולהאריך את משך הסכסוך. שימוש במערכת המשפטית באופן זה מתעלם מייעודם של בתי המשפט להיות סעד לצדק, והופך את בתי המשפט לכלי נוסף במערכה ארוכה ומלאת ייצרים שמובלת ע'י מריבה אישית. בכך, ולעיתים בלי שבני המשפחה עצמם אף מודעים לכך, נוצר מעגל אינסופי של הליכים משפטיים מיותרים המאריכים את הסכסוך לשווא ומספקים 'דלק' נוסף להסלמת הסכסוך.

הגישור בענייני צוואות או ירושות הוא אמצעי יעיל ליישוב סכסוכים בענייני משפחה. תהליך הגישור בעניין צוואות וירושות מבוסס על סיוע של גורם שלישי וניטרלי בניהול משא ומתן הוגן ויעיל בין הצדדים. נקודת המוצא בהליך גישור בסכסוכי צוואות או גישור בסכסוכי ירושות היא בראייה רחבה של כלל האינטרסים של הצדדים ובניסיון להגיע לפתרון תוך שתוף אקטיבי של הצדדים ובשליטה מלאה שלהם על התוצאות. מגשר מיומן יסייע לצדדים לסכסוך לפתח ערוצי תקשורת יעילים הן כדי ליישב את המחלוקת בנושא הירושה והן כדי לשקם או לשמר את מערכת היחסים המשפחתית שתכבד את זכרו של ההורה שנפטר.

האמור לעיל אינו מהוה תחליף לייעוץ משפטי על המאפיינים היחודיים של כל מקרה ומקרה.

קרא עוד בנושא צוואות וירושות:

נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח