גישור במשפחה
גישור במשפחה >> יש החוששים מגישור

גישור במשפחה

גישור במשפחה

"מהו גישור"?

גישור זוהי דרך לישוב סכסוכים.
בדרך זו נבנית מסגרת להדברות בה אנשים מאותה משפחה אשר נמצאים בסכסוך דנים, בסיוע מגשר, במרכיביו השונים של הסכסוך במטרה להגיע להסכמות באופן שיענה על צרכי כל צד בנפרד.
ההשתתפות בתהליך הגישור היא מרצון חופשי של הצדדים ולאחר שנשקלו האלטרנטיבות השונות ליישוב הסכסוך. המגשר יקפיד כי לשני הצדדים תנתן הזדמנות שווה להציג את עמדותיהם וציפיותיהם מההסכם אליו כל אחד מהם שואף להגיע.
הפגישות מתקיימות בדרך כלל בנוכחות שני הצדדים ולעיתים יתקיימו פגישות נפרדות עם כל אחד מהצדדים. במהלך הפגישות יסייע המגשר לתהליך ההדברות והמו"מ בנושאים שבמחלוקת, יספק מידע רלוונטי ויסייע במציאת חלופות ליישוב הסכסוך. הסכמות הצדדים יגובשו לכלל הסכם משפטי אשר יובא לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה.

המגשר מחוייב על שמירת סודיות מלאה של התהליך.

ראה כיצד מתנהל תהליך הגישור הלכה למעשה

''האם בבית המשפט ארוויח יותר?''

הדעה הרווחת במצבים של סכסוך היא כי אחד מבין הצדדים במשפחה צודק, אם צדק זה יתגלה - הוא ירויח יותר ומי שיכול לגלות צדק זה הוא בית המשפט.
עורכי דין רבים המתבטאים בעניין אומרים: "בבית המשפט יודעים איך נכנסים לא יודעים איך יוצאים ….. בבית המשפט אין צדק יש משפט".
מול העו'ד שלך יתייצב עו'ד של הצד שכנגד, שניהם קוראים את אותו חוק אך מנסים להסבירו וליישמו כדי שייטיב עם הלקוח שלהם ושניהם עוסקים בנושאי גישור גירושין.
הגישור אינו עוסק בהכרעות מי צודק, למגשרים אין כלים לעשות 'צדק'. מטרת הגישור להגיע לתוצאות אפשריות של הסכסוך בהסכמה בין הצדדים.
מאמץ רב מושקע בחיפוש אחר תוצאה שתהיה משביעת רצון לשני הצדדים. ההנחה היא שתוצאה כזו תושג בתהליך של הדברות וחיפוש מכנה משותף בדרך להסכמה.
בדרך כלל, פתרון מוסכם לחילוקי הדעות משמעותו שביעות רצון ורווח לשני הצדדים שחייבים להמשיך ביחסים בין אישיים כלשהם (הורים,אחים או כל קשר משפחתי או אחר)

''אני חושש שלא אצליח לבטא את דעתי כראוי''

במהלך גישור במשפחה תנתן הזדמנות לכל צד להציג את עמדתו,טיעוניו ודעותיו בכל עניין שעל סדר היום, עד שיחוש כי מיצה את העניין עד תום.
כמו כן , במהלך תהליך הגישור תינתנה הזדמנויות לשאול שאלות, להעיר הערות ולהציג את הדברים כראוי ע'י כל אחד מהצדדים.
הזמן שידרש לכך ינתן הן בפגישות משותפות והן בפגישות נפרדות של כל צד עם המגשר.

''האם אצטרך לגלות את הקלפים לצד השני''?

כאמור, בתהליך הגישור ניתן להפגש ביחידות עם המגשר ולהעלות בפניו נושאים או חששות שאין ברצונך לשתף את הצד השני .המגשר ישמור על סודיות הדברים.
מומלץ בכל חשש מסוג זה להתייעץ עם גורם מקצועי רלוונטי [בדרך כלל עו'ד] טרם הגעתך לגישור וטרם חשיפת האינפורמציה הנדונה.

"הצד השני יותר חזק, דברן, שתלטן ומתוחכם ממני"

לגבינו כמגשרים, שניכם שווים ואיננו מעדיפים איש מכם על רעהו. כל אחד יקבל את הזמן שיבקש להביע את דעתו.
הצד השני יתבקש להקשיב ולהגיב על הדברים רק כשיקבל את רשות הדיבור. כל אחד מהצדדים רשאי להתייעץ עם כל מי שהוא מוצא לנכון בכל שלב משלבי הגישור. ההחלטות בכל מקרה הן שלכם הצדדים לסכסוך ולא שלנו המגשרים. המגשר בעינייני משפחה משמש יותר כמסייע, כמאזן, כמתווך, כמציע ולא כמחליט.

"לא רוצה להתפשר, למה לוותר לו"?

אכן בגישור אינך נדרש לוותר.
בתהליך מושקע מאמץ להגדיר ולשמור על האינטרסים של כל אחד מהצדדים ולהגיע לתוצאה שתספק אינטרסים אלו מנקודת מבט אישית.

"השקעתי הרבה במשפט (כסף, זמן, אנרגיה) אמשיך שם"

אכן יש מצבים רבים בהם יש אילוצים לנהל את הסכסוך משפחתי באמצעות בית המשפט ומומלץ להתייעץ על כך עם עו"ד המתמחה בנושאי גירושין.
חשוב להדגיש, בהקשר זה, כמה מיתרונות תהליך הגישור על פני ההליך המשפטי: ההחלטה/הפתרון/ ההסכם נתון בידי הצדדים בתהליך הגישור לעומת ההליך המשפטי- שם ההחלטה נתונה בידי גורם חיצוני - השופט.
זמן- תהליך הגישור בהסכמה קצר הרבה יותר מההליך המשפטי שיכול להמשך חודשים רבים ואף שנים.
בראייה לטווח רחוק, תהליך הגישור יכול לחסוך כסף ואנרגיה רבים המושקעים בהליך המשפטי.

"המגשר עלול להיות לטובתו"

המגשר ידגיש בשיחת הפתיחה את חובתו להיות בלתי מוטה בתהליך הגישור. ההחלטות שיתקבלו בתהליך הגישור חייבות להיות מקובלות ע'י שני הצדדים במשפחה. המגשר אינו שופט ואינו בורר ואינו מקבל החלטה מי צודק. לכל צד תהיה הזדמנות שוה להתבטא ולהגיב על הדברים הנאמרים.

המגשר מחוייב לפסול את עצמו במידה ומסיבה כלשהי עלול להית מוטה [כגון הכרות קודמת עם אחד הצדדים]

"הסכסוך כל כך מסובך, האם המגשר יצליח להבין את מורכבותו"?

המגשר ידגיש את ניסיונו הן בתחום התמחותו והרקע המקצועי ממנו מגיע והן את ניסיונו בתחום הגישור המגשר יבטיח לצדדים כי ישקיע את כל הזמן והמרץ שידרשו על מנת להבין את כל הפרטים הרלוונטים של הסכסוך על המורכבויות שבו, טרם יעבור לשלב של מציאת פתרונות לסכסוך.
המגשר יתמקד בסיוע לצדדים לתקשר באופן ישיר זה עם זה על מנת לחפש את החלופה המוסכמת הטובה ביותר עבורם לפתרון הסכסוך.
כיוון שתפיסת גישור במשפחה הינה שאתם, הצדדים, מכירים הכי טוב את מורכבות הסכסוך אתם גם הגורם היעיל ביותר, בסיוע המגשר, למצוא את המוצא לסבך שנוצר.

"ומה יקרה אם ארצה להפסיק את הגישור"?

ההצטרפות וההשארות בגישור הם על פי רצון כל אחד מהצדדים בנפרד.
לכל צד בגישור קיימת האפשרות להפסיק את התהליך בכל עת.
מומלץ להתייעץ עם המגשר טרם תתקבל ההחלטה, כדי לקבל פרספקטיבה נוספת.

מאמרים אקדמאים

 • גישור בין אחים
  גישור בין אחים אודות הטיפול בהוריהם

  המאמר עוסק בפתרון קונפליקטים בין אחים בגיל המעבר בנושא הטיפול בהוריהם הקשישים. המאמר מתייחס לתופעה החברתית של הזדקנות ההורים והטיפול בהם ע'י ילדיהם כתהליך נורמטיבי בחברה המודרנית שכל משפחה עוברת אותו.

  קרא בהרחבה
 • קונפליקטים משפחתיים
  דפוסי קונפליקטים משפחתיים בעניינים כספיים

  מאמר זה עוסק בתחום הגישור המשפחתי בנושאים כספיים, במאמר מוצגים חמישה דפוסים שונים האופייניים לגישורים סביב הנושאים הכספיים.

  קרא בהרחבה
 • גישור בגירושין
  נקודת מפנה בתהליך הגישור בגירושין

  להטות אוזן לקולם של הצדדים

  קרא בהרחבה
נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח